Om 360Indicator

Divider

Om 360Indicator

Enneagrammettar sig till kärnan av din personlighet, ända in till värderingar, övertygelser och motivationen bakom dessa.

Med 360Indicator får du ett verktyg för kunskap som går djupare än vanliga beteendetypologier och allmänna personlighetstester.
Ett verktyg för kunskap innebär att du, medans du lär dig om enneagramtyperna, skall ta ställning i i vilken utsträckning du känner igen dig själv i var och en av de 9 enneagramtyperna.

Ett vanligt enneagramtest, eller annat personlighetstest, ger ingen egentlig kunskap om psykologin den bygger på. Det får du här.

1a delen av 360Indicator presenterar en typ i tager. Varje Enneagramtyps psykologi och karaktärsdrag beskrivs, samt vad varje typ bidrar med, trivs med och hur typen ändrar beteende och tankemönster i trygga, respektive stressade situationer.
2a delen av 360Indicator visar likheter och skillnader mellan 3 typer i taget. Här ombeds du ta ställning till vilka typer du bäst känner igen i dig själv. Samtidigt får du också insigt i de övriga enneagramtypernas psykologi.

För att kunna fylla i din personliga profil, behöver du registrera dig som användare. När du har fyllt i din personliga profil för du en utförlig rapport, med förslag till hur du kan utveckla dig, personligt, inom ledarskap, teambuilding, samarbete och kommunikation. Du får också tillgång till detaljerade beskrivningar av samtliga 9 enneagramtyper.

Du kan bygga ut din 360Indicator med en personlig återkoppling från en certifierad 360Indicator-coach eller konsult, som assisterar dig i att omsätta dina svar i konkreta handlingar i din vardag, oavsett om det gäller ledarskap, teambuilding, samarbete eller kommunikation. 
Som användare av 360Indicator får du tillgång till en kunskapsdatabas kring de 9 enneagramtyperna, som uppdateras löpande i takt med att personlighetstesterna och teamprofilerna ökar. Du kan göra en GRATIS version av 360Indicator och du kan bjuda in dina vänner eller kollegor att göra samma sak, när du genomfört din egna gratis, eller fullständiga, 360Indicator. Gratistestet innehåller ett smakprov på fullständigt 360Indicator och avslutas med ett stapeldiagram, som visar hur väl du känt igen dig själv i var och en av de 9 eneagramtyperna. Du får också tillgång till en sammanfattad beskrivning av varje typ. Ett gratis personlighetstest är endast en fingervisning och bör alltid fölgas upp med en fullständig 360Indicator, särskilt om det skall användas till ledarskap, teambuilding, samarbete, kommunikation eller personlig utveckling. Kom ihåg att ett vanligt personlighetstest, enneagramtest eller personprofil, aldrig kan vara mer eksakt än din egen självinsikt.